Kategorie konkursowe


Szczegóły produktu

MLAN-1000
MLAN-1000

Urządzenie MLAN-1000 spełnia rolę koncentratora danych pomiarowych odczytywanych zdalnie z czujników dołączonych do magistral MicroLAN. Komunikacja z czujnikami odbywa się za pośrednictwem protokołu 1Wire opracowanego w firmie Dallas Semiconductor (obecnie Maxim Integrated). Dostęp do danych odbywa się za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej i protokołu Modbus TCP. Urządzenie przeznaczone jest przede wszystkim do realizacji rozproszonych systemów pomiarowych wymagających kontroli wielu punktów pomiarowych. Zastosowanie czujników cyfrowych z interfejsem 1Wire umożliwia znaczące obniżenie kosztów realizacji takich systemów poprzez eliminację kosztownych przetworników pomiarowych i ilość potrzebnego okablowania. Na jednej magistrali MicroLAN mogą pracować maksymalnie 64 czujniki, a długość magistrali może sięgać 200 metrów. Jedno urządzenie MLAN-1000 może kontrolować niezależnie 8 magistral MicroLAN, a więc może gromadzić dane pomiarowe nawet z 512 punktów pomiarowych. W łatwy sposób można rozbudować system o kolejne urządzenia.


Dodatkowe zdjęcia

MLAN-1000
MLAN-1000
MLAN-1000
Data wprowadzenia: 2015/10/22 11:00:03 Data ost. modyfikacji: 2015/10/22 11:00:03


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce