Kategorie konkursowe


Szczegóły produktu

System zarządzania energią Firma: ML System
System zarządzania energią Firma: ML System

System zarządzania energią Firma: ML System


www produktu: http://mlsystem.pl/obszary-dzialalnosci/bms-inteligentn ...


powrót

Trzon systemu stanowi stacja serwerowa, która bezpośrednio komunikuje się ze sterownikami obiektowymi. Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet można też monitorować i zarządzać obiektami poprzez łącza WLAN.Dzięki oprogramowaniu SZE z poziomu centrów nadzoru można uzyskać dostęp do instalacji w czasie rzeczywistym.System haseł i zabezpieczenia systemowe przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP gwarantują, że tylko osoby uprawnione, znające hasło, będą miały dostęp do danej instalacji. System Zarządzania Energią synchronizuje energię dostarczaną do sieci energetycznej budynku poprzez sterowanie energią oraz redukcję mocy czynnej i biernej w systemie falowników, nadzoruje również sektorowe odladzanie modułów grzewczo-fotowoltaicznych (jeżeli taka opcja jest zainstalowana). Serwer systemu posiada centralną szafę automatyki/ diagnostyki. Komunikacja ze sterownikami obiektowymi może się odbywać poprzez medium światłowodowe lub miedziane z prędkością 50 Mb/s.

Data wprowadzenia: 2016/12/05 08:22:38 Data ost. modyfikacji: 2016/12/05 08:22:38


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce