Kategorie konkursowe


Szczegóły produktu

Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności
Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności

Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności


Firma: Aptom System Sp. z o.o.
Kategoria: Elementy automatyki budynkowej
www produktu: http://www.automatyka-knx.pl/product/Sterownik-czujnik- ...


powrót

Cala KNX z dotykowym wyświetlaczem, do sterowania klimatem w zależności od indywidualnej konfiguracji. Dostępna jest jedna strona do wyświetlania aktualnych wartości pomiarowych, części menu, w celu dostosowania ustawień i stron z elementami sterowania dotykowego dla wewnętrznej kontroli temperatury, światła (ręczne przełączanie lub ściemnianie), lub zacieniania okien (tryb ręczny ).

Czujnik CALA KNX AQS/TH do pomiaru stężenia dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu, temperatury i wilgotności, każdy pomiar z możliwością obliczania wartości mieszanej (ustawienia procentowe). Czujnik może wysłać informację o zagrożeniu do magistrali Instabus KNX EIB jak tylko zmieni się obszar optymalnego funkcjonowania (zgodnie z normą DIN 1946). Czujnik posiada również funkcje regulatorów PI - PI temperatury: jedno lub dwustopniowa regulacja ogrzewania i chłodzenia zależna od temperatury oraz PI wentylacji: jednostopniowa regulacja nawilżania i dwustopniowa regulacja odwilżania zależna od wilgotności i jakości powietrza. Czujnik CALA KNX AQS/TH posiada również funkcję kompensacji letniej co oznacza że dopasowuje temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniu do temperatury zewnętrznej oraz określa minimalne i maksymalne wartości temperatury docelowej. Wszystkie zmierzone wartości mogą być wykorzystane do sterowania wartościami progowymi zależnymi od wyjść przełączających. Stany mogą być przełączane poprzez ustawienia bramek logicznych AND / OR. Bramki logiczne AND / OR służą do tworzenia zaawansowanych zależności pomiędzy funkcjami.

Na kolorowym wyświetlaczu można wyświetlić ustawienia urządzenia, zmierzone wartości parametrów otoczenia, jednego kanału ogrzewania/chłodzenia, trzech obwodów oświetleniowych, oraz trzech napędów sterowania zacienieniem (żaluzje, markizy, rolety…) lub napędów okien elektrycznych. CALA KNX AQS/TH posiada 4 wejścia binarne, które umożliwiają integrację wielu typów urządzeń zewnętrznych (np. do realizacji funkcji przełączania, ściemniania, sterowania roletami/żaluzjami itd.) lub podłączenie czujników temperatury T-NTC. Kompatybilny z dowolną ramką w standardzie 55 (55x55mm).


Dodatkowe zdjęcia

Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności
Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności
Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności
Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności
Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności
Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności
Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności
Sterownik pokojowy CALA KNX AQS/TH z czujnikiem CO2, temperatury i wilgotności
Data wprowadzenia: 2016/12/15 14:19:21 Data ost. modyfikacji: 2016/12/16 13:50:48


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce