Kategorie konkursowe


Szczegóły produktu

ERCO.Facility
ERCO.Facility

Rosnący poziom zaawansowania infrastruktury technicznej budynków i konieczność nadzorowania wszystkich jego instalacji wymaga coraz większych nakładów oraz wiedzy eksperckiej. Wsparcie w tym zakresie umożliwiają Systemy Automatyki i Zarządzania Obiektami BMS, które automatyzują i centralizują czynności związane z ich obsługą.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, NMG S.A. stworzyła grupę innowacyjnych produktów do zarządzania wszystkimi rodzajami instalacji technicznych w różnego typu obiektach. Produkty z tego obszaru zastosowań integrują wszystkie elementy infrastruktury w całość, pozwalając na efektywne zarządzanie całym obiektem. Ponadto umożliwiają:
•graficzne odwzorowanie rzutów budynków wraz z instalacjami technicznymi,
•zdalne sterowanie pracą systemów, instalacji i elementów wykonawczych,
•automatyzację procesów, m.in. sterowanie odbiornikami w zależności od harmonogramów lub stanów czujników,
•sterowanie wentylacją, klimatyzacją i jakością powietrza w oparciu o definiowalne parametry i warunki atmosferyczne,
•monitoring i sterowanie urządzeniami alarmowymi, ppoż. i zasilania,
•zarządzanie zdarzeniami i alarmami generowanymi przez elementy infrastruktury technicznej,
•symulację obecności osób w budynku,
•zdalne symulowanie zdarzeń niepożądanych,
•wszechstronną personalizację aplikacji oraz kontrolę dostępu,

Podstawowe korzyści:
•wyznaczanie kosztów mediów energetycznych z podziałem na najemców,
•monitoring wszystkich instalacji technicznych przez jeden system,
•pełna kontrola nad wszystkimi elementami infrastruktury technicznej,
•automatyczne harmonogramowanie działania instalacji technicznych,
•optymalizacja kosztów energii elektrycznej i cieplnej zużywanej m.in. na oświetlenie, pracę urządzeń grzewczych, chłodniczych czy wentylatorów (zmniejszenie emisji CO2),
•łatwość konserwacji systemów funkcjonujących w obiekcie,
•efektywne zarządzanie siecią obiektów,
•możliwość automatycznej analizy porównawczej danych dotyczących różnych obiektów, zwiększenie bezpieczeństwa.

Proponowane rozwiązania w obszarze BMS udostępniają szereg funkcjonalności przydatnych służbom odpowiedzialnym za utrzymanie ciągłości i niezawodności pracy instalacji technicznych obiektów. Dostarczają także niezbędnych informacji do oceny ich efektywności technicznej i ekonomicznej. Dane o stanach pracy poszczególnych instalacji są gromadzone i archiwizowane na bieżąco i w zależności od potrzeb, informacje te są dostępne na stanowisku nadzoru, urządzeniach mobilnych lub mogą być przesyłane pocztą elektroniczną lub sms. Umożliwia to natychmiastową reakcję na pojawiające się zdarzenia i alarmy wymagające szybkiej interwencji.

Produkty NMG znajdują zastosowanie w wielu obszarach np.: parkach przemysłowych, budynkach biurowych, centrach handlowych, budynkach przemysłowych, centrach komputerowych i serwerowniach, hotelach, lotniskach, szpitalach itp.


Dodatkowe zdjęcia

ERCO.Facility
ERCO.Facility
ERCO.Facility
ERCO.Facility
ERCO.Facility
Data wprowadzenia: 2016/12/15 14:30:40 Data ost. modyfikacji: 2016/12/15 14:30:40


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce