Kategorie konkursowe


Szczegóły produktu

MSR PolyGard2 system detekcji gazów
MSR PolyGard2 system detekcji gazów

MSR PolyGard2 system detekcji gazów


Firma: Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL
Kategoria: Systemy bezpieczeństwa, ochrony i monitoringu
www produktu: http://www.msr-electronic.pl


powrót

PolyGard2 jest najnowocześniejszym cyfrowym systemem detekcji gazów 2 generacji oferującym niespotykane jak dotąd możliwości przy zachowaniu niskich kosztów dzięki technologii cyfrowej.

W standardzie:
- możliwość podłączenia do 96 detektorów cyfrowych (RS485) PolyGard2 lub PolyXeta2 (w wersji przeeciwwybuchowej "Ex")
- możliwość podłączenia do 32 detektorów analogowych (4-20mA) PolyGard2 MC
- ponad 50 substancji wybuchowych, toksycznych, czynników chłodniczych lub tlenu możliwych do detekcji
- pomiar z każdego detektora wyświetlany naprzemiennie na wyświetlaczu centrali z podziałem na pomiar bieżący i wartość średnią (ważne przy gazach toksycznych)
- 4 dowolnie ustawiane progi alarmowe (dla każdego detektora mogą być inne)
- 5 dowolnie ustawianych bezpotencjałowych wyjść stykowych o różnych opcjach zadziałania (4 alarmowe oraz awaria) z opcją rozbudowy do 32 wyjść stykowych
- 2 dowolnie ustawiane wyjścia analogowe (4-20mA)
- 4 diody LED sygnalizacji zasilania, awarii i 1 i 2 poziomu alarmu
- 6 przycisków do poruszania się po menu
- możliwość tymczasowego blokowania detektorów
- wymienne moduły sensorów w technologii X-Change
- gwarantowany poziom bezpieczeństwa SIL2
- spełnia normę PN-EN 50545 dla systemów detekcji w garażach
- spełnia normę PN-EN 50271 dla cyfrowych systemów detekcji

Wybrane opcje:
- 2 modułowa wersja centrali z obudową do montażu panelu czołowego na drzwiach lub ścianie rozdzielnicy
- możliwość zamontowania sygnalizatora braku zasilania podstawowego
- możliwość wbudowania wyjściowego portu komunikacyjnego RS485 dla protkołu ModBus RTU lub BACnet
- możliwość zmiany wejść analogowych z 4-20mA na 0-10V
- możliwość wyposażenia w wyjście USB do podłączenia modułu pamięci zbierającego dane pomiarowe oraz historię zdarzeń (alarmów i awarii)
- możliwość wyposażenia w zasilanie rezerwowe UPS z monitoringiem stanu baterii
- możliwość łączenia ze sobą central i budowy rozległych systemów detekcji
- możliwość integracji systemu detekcji w hali garażowej z systemem wskazywania wolnych miejsc parkingowych MSR-Traffic

System PolyGard2 to przykład wykorzystania technologii cyfrowej w celu stworzenia bezkompromisowego systemu detekcji gazów o ogromnych możliwościach konfiguracyjnych dzięki czemu projektanci obiektu mogą swobodnie realizować ideę inteligentnego budynku uwzględniając system detekcji gazów nie martwiąc się o koszty instalacji i urządzeń. Jedyna na świecie technologia łącząca system detekcji gazów w parkingu podziemnym z systemem wskazywania wolnych miejsc parkingowych MSR-Traffic dla efektywnego sterowania ruchem na parkingu. Komunikacja zewnętrzna RS485 Modbus RTU lub BACNet umożliwia dobrą komunikację z systemem BMS obiektu.
Wymienne elementy systemu zapewniają jednocześnie niskie koszty montażu i eksploatacji.
Dzięki PolyGard2 obiekt jest chroniony w najlepszy możliwy sposób.


Dodatkowe zdjęcia

MSR PolyGard2 system detekcji gazów
MSR PolyGard2 system detekcji gazów
MSR PolyGard2 system detekcji gazów
MSR PolyGard2 system detekcji gazów
MSR PolyGard2 system detekcji gazów
MSR PolyGard2 system detekcji gazów
Data wprowadzenia: 2016/10/13 20:42:43 Data ost. modyfikacji: 2016/10/13 20:42:43


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce